Privatlivspolitik

Dette er Estrella Aps’ privatlivspolitik i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Oprettet den 24.05.2018. Seneste opdatering 31.05.2018.

1. Virksomhed:

Estrella Aps 
Lyskær 8b
2730 Herlev 
Tlf. +45 80 88 21 81
Email: info@taffel.dk

2. Kontaktperson:

Ronni Köhl-Holk 
ronni.köhl-holk@taffel.dk
tlf. +4531227241

3. Registreringsdatabasen:

Estrella Aps’ kundekontaktsdatabase

4. Retsgrundlag og formål med behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget under den generelle forordning om databeskyttelse for behandling af personoplysninger er at indhente samtykke fra personen. 

Når du kontakter os, accepterer du, at vi modtager og administrerer dine personlige oplysninger. Vi har brug for disse oplysninger for at kunne svare på din henvendelse. Personoplysninger bruges kun internt af de relevante Estrella Aps-medarbejdere og vil blive fjernet så hurtigt som muligt efter din sag er lukket, dog ikke senere end et (1) år efter. Information bruges ikke til automatiseret beslutningstagning eller profilering.

Vi behandler persondataene til følgende formål og på det anførte retsgrundlag:

    • Deltagelse i konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b))

    • Mulighed for at kunne besvare henvendelser igennem taffel.dk (GDPR art. 6(1)(b))

    • Administration af brugerprofiler (GDPR art. 6(1)(b)

5. Indhold i databasen

Data, der lagres, er: IP-adresse, Adfærdsdata på website, informationer afgivet i konkurrence, personens navn og kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail, adresse). Personlige data gemmes i maksimalt 12 måneder, hvorefter de slettes.

Følsomme personoplysninger:

I henhold til databeskyttelseslovgivningen er der visse kategorier af personoplysninger, der betragtes som værende særligt følsomme, og derfor kræver yderligere beskyttelse. Disse kategorier omfatter oplysninger såsom dit personnummer, helbred, tandhygiejne, allergener eller andre nødvendige oplysninger. 

I sådanne situationer vil vi bede dig om at give skriftligt samtykke til behandling af sådanne oplysninger, som udelukkende vil bruges til behandling af din sag. I forbindelse med sager, hvor der udbetales kompensation, vil dine oplysninger blive opbevaret i op til 10 år i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis. Dataene gemmes på Estrellas interne, sikre servere. Fysiske dokumenter gemmes i Estrella-filialen i aflåste skabe.

6. Kilder til personoplysninger

De oplysninger, som indsamles og registreres, indhentes direkte fra dig eller via din interaktion med os via telefon eller e-mail, vores websider eller sociale medie-sider.  

7. Offentliggørelse af data og overførsel af data udenfor EU eller EØS

Oplysninger vil ikke blive videregivet til andre parter. 

8. Principper for beskyttelse af persondata

Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vore vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Estrellas instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere Estrellas ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

9. Rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.
Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata. Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).
Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen. Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden såsom Datatilsynet.

adresse:

Estrella Aps 
Lyskær 8b
2730 Herlev 
Tlf. +45 80 88 21 81
Email: info@taffel.dk