Intersnack bæredygtighedsløfte

Intersnack Group støtter EUs cirkulære økonomiske tilgang og er engageret i det løbende arbejde med forebyggelse, reduktion og genanvendelighed af vores forpakningsmaterialer:

  • Vi stræber efter at reducere mængden af vores forpakningsmaterialer med 10% inden 2022 (med 2014 som basis), ved løbende at udforske optimering og mere effektiv brug af vores eksisterende forpakningsportefølje.

  • Inden 2025 stræber vi efter at 100% af vores plastik forpakningsmaterialer skal kunne genbruges.


For at opnå vores ambitioner, er vi afhængige af og vil, hvor det er muligt, bidrage til:

  • Udvikling og tilgængeligheden af emballageindustriens genanvendelige folier

  • Yderligere udvikling og forbedring af infrastrukturen for affaldsindsamling, sortering og genanvendelse på tværs af Europa

  • Ensartet (implementering af) lovgivning og offentlige incitamenter på tværs af Europa

  • Korrekt bortskaffelse af emballage af forbrugerne


Derfor engagerer vi os aktivt i interessent alliancer, offentligt-private partnerskaber og tværindustrielle initiativer for at støtte udviklingen af innovative løsninger.


I mellemtiden vil vi fortsætte med at sikre og værne om kvaliteten af vores produkter og funktionaliteten af vores emballagematerialer for at undgå unødig madspild.